Noi reglementări pentru comisioanele şi dobânzile bancare la credite începând cu 2009

Începând cu luna ianuarie 2009, rata creditelor la bănci nu va mai putea include o dobândă modificată unilateral şi nici comisioane majorate pe parcursul contractelor fără notificarea clienţilor. Preşedintele Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor Dan Vlaicu ne anunţă că dobânda variabilă se va modifica numai în funcţie de anumiţi indici de referinţă, fie că este vorba de dobânda de bază a băncii, fie de Euribor, indicele de pe piaţa monetar-bancară europeană.

În acest sens, Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor a iniţiat un proiect normativ destinat reglementării relaţiei dintre clienţi si bănci privind regimul dobânzii şi al comisioanelor.

În cazul dobînzilor, aproximativ 1.300 de clienţi ai băncilor au depus plângeri până la această dată, reclamând condiţiile netrasparente în care au contractat un credit, dobânzile şi comisioanele impuse de creditor variind fără ca acest lucru să fi fost specificat anterior. Neregulile sunt evidente mai ales în cazul credtielor de consum, semnalează Dan Vlaicu. În contractele încheiate cu clienţii există o clauză conform căreia dobânzile şi comisioanele se pot modifica unilateral de către bancă în funcţie de modificările apărute pe piaţa financiar-bancară, „ceeea ce înseamnă că acestea se pot modifica după bunul plac al băncii”.

După intrarea în vigoare a ordonanţei de urgenţă, introducerea de noi comisioane bancare sau majorarea celor existente în contract vor fi de asemenea interzise, iar informarea corectă şi completă în faza precontractuală, obligatorie.

Strategiile publicitare care abuzează de buna-credinţă a consumatorilor nu vor mai fi permise. Practica curentă pentru spoturile publicitare era ca anumite costuri ale produsului bancar să fie scrise în subtext, cu caractere foarte mici. Conform proiectului, toate costurile vor apărea scrise cu aceleaşi caractere, iar documentele necesare încheierii unui contract de credit vor fi scrise cu caractere de minim 10.

În cazul în care banca vrea să modifice clauzele contractului, clientul va fi informat cu 30 de zile înainte. În plus, clientul nu este obligat să accepte modificarea, iar restituirea creditului în acest caz se va face fără plata comisionului de rambursare.

Laisser un commentaire